Lợi nhuận Ngân hàng Quốc Dân tăng 88%

Dự án Merita Khang Điền hội tụ tinh hoa nghệ thuật
Dự án căn hộ De La Sol tiện nghi 5 sao ngập ánh sáng cuộc sống lí tưởng
Tổng quan về dự án Opal City Đất Xanh
. Trong năm 2015, nhiều chi nhánh của ngân hàng này đã vươn lên nhóm dẫn đầu (top 5) ngân hàng thương mại cổ phần hiệu quả tại địa phương. Theo ông Đào Trọng Khanh, Tổng giám đốc, hai năm vừa qua, NCB tập trung tái cấu trúc, phần lớn lợi nhuận được sử dụng để trích lập dự phòng và xử lý các tồn đọng cũ. Đây là mức lợi nhuận trước khi trích lập theo đề án tái cấu trúc. Tính đến 31/12/2015, tổng tài sản của ngân hàng này đạt 48. 380 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động khách hàng và tăng trưởng tín dụng lần lượt đạt 34. 377 tỷ đồng và 26. 157 tỷ đồng

ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB) vừa công bố kết quả kinh doanh cơ bản trong năm 2015.Cụ thể, năm 2015, NCB đạt 111 tỷ đồng lợi nhuận , tăng 88% so với 2014. Đây là mức lợi nhuận trước khi trích lập theo đề án tái cấu trúc.Tính đến 31/12/2015, tổng tài sản của ngân hàng này đạt 48.380 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động khách hàng và tăng trưởng tín dụng lần lượt đạt 34.377 tỷ đồng và 26.157 tỷ đồng. Nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,13%.Cho vay doanh nghiệp và các hộ tiểu thương hiện đang chiếm 60% dư nợ tín dụng của NCB, 20% dành cho khách hàng cá nhân và 20% còn lại là dành cho các đối tượng khác.NCB hiện có 90 điểm giao dịch và nhiều trung tâm kinh doanh trên toàn quốc với hơn 2.100 cán bộ nhân viên. Trong năm 2015, nhiều chi nhánh của ngân hàng này đã vươn lên nhóm dẫn đầu (top 5) ngân hàng thương mại cổ phần hiệu quả tại địa phương.Theo ông Đào Trọng Khanh, Tổng giám đốc, hai năm vừa qua, NCB tập trung tái cấu trúc, phần lớn lợi nhuận được sử dụng để trích lập dự phòng và xử lý các tồn đọng cũ.
Tuy nhiên hoạt động ngân hàng cốt lõi đang phát triển mạnh, khả năng sinh lời khả quan, đem lại nguồn lợi nhuận ổn định.“Với nền tảng hiện nay, NCB hoàn toàn có thể tăng trưởng lợi nhuận từ 50-70% trong 1-2 năm tới. Chúng tôi đang bước vào giai đoạn mới, đột phá và bứt phá để khác biệt, để xây dựng thế mạnh riêng trên thị trường tài chính ngân hàng”, ông Khanh nói.