MB báo lãi 3.151 tỷ đồng năm 2015

Công ty thiết kế và thi công văn phòng trọn gói phong cách hiện đại
Dự án Cát Bà Amatina Vinaconex – ITC không gian sinh thái kênh đầu tư
Căn hộ dự án Orchid Park Phú Xuân lựa chọn sáng giá sống thanh bình
. Với kết quả này, lợi nhuận của MB tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu trong các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam. Năm 2015, MB đặt ra và hoàn thành 4 mục tiêu lớn gồm Triển khai thành công chiến lược giai đoạn 2011 – 2015; Hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu kế hoạch năm 2015; Tiếp tục tái cơ cấu các chi nhánh và công ty thành viên; Nâng cao năng lực quản lý điều hành, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp. Tính đến hết 31/12/2015, lợi nhuận riêng mảng hoạt động của Ngân hàng Quân đội (MB) đạt 3. 151 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hạch đặt ra và vượt 5% so với đầu năm. Trong đó, riêng kết quả kinh doanh, tính đến 31/12/2015, tổng tài sản của MB đạt 219. 303 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch. Vốn điều lệ của MB đạt 16. 000 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch

Tính đến hết 31/12/2015, lợi nhuận riêng mảng hoạt động của Ngân hàng Quân đội (MB) đạt 3.151 tỷ đồng , hoàn thành 100% kế hạch đặt ra và vượt 5% so với đầu năm. Với kết quả này, lợi nhuận của MB tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu trong các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam.năm 2015 , MB đặt ra và hoàn thành 4 mục tiêu lớn gồm: Triển khai thành công chiến lược giai đoạn 2011 – 2015; Hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu kế hoạch năm 2015; Tiếp tục tái cơ cấu các chi nhánh và công ty thành viên; Nâng cao năng lực quản lý điều hành, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp. Trong đó, riêng kết quả kinh doanh, tính đến 31/12/2015, tổng tài sản của MB đạt 219.303 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch.Vốn điều lệ của MB đạt 16.000 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch. Huy động vốn đạt 181.308 tỷ đồng, tăng 8%, hoàn thành 100% kế hoạch.
Dư nợ cho vay đạt 120.308 tỷ đồng, tăng 19,6%, hoàn thành 104% kế hoạch. Lợi nhuận của MB đạt 3.151 tỷ đồng. Nợ xấu tiếp tục giảm về 1,62%.Trong năm qua, MB đã mở mới 17 điểm giao dịch, đưa tổng số điểm giao dịch của MB trên toàn hệ thống lên 231 điểm…Nhận định chung về hoạt động năm 2015, ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, MB đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, duy trì, phát huy vị thế của ngân hàng trên thị trường. Đặc biệt, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng MB đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ nhằm tăng năng lực cạnh tranh và tăng chỉ số an toàn vốn cho ngân hàng.Năm 2016, MB đặt mục tiêu kinh doanh với tổng tài sản tăng 7 – 10%, dư
nợ cho vay từ 18 – 20%, huy động vốn phù hợp với nhu cầu và đảm bảo an
toàn vốn.
Đồng thời đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng, nợ xấu kiểm soát dưới 2%, và tăng trưởng từ 12 – 15% so với năm 2015.