Tag: Lựa chọn nhà đầu tư cho dự án Ba Son

Lựa chọn nhà đầu tư cho dự án Ba Son

Lựa chọn nhà đầu tư cho dự án Ba Son

Liên quan đến dự án Ba Son - BQP vừa đề nghị Thủ tướng cho phép chỉ định nhà đầu tư mua tài sản trên đất gắn với chuyển nhượng quy ...
1 / 1 POSTS