Techcombank báo lãi 2.037 tỷ đồng năm 2015

Bao lâu rồi bạn chưa vệ sinh máy lạnh tận nơi
Chung cư Astral City Thuận An được nhiều khách hàng nước ngoài quan tâm
Đơn vị Vệ sinh máy lạnh quận Thủ Đức bệnh viện
. Ngày 16/2, Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh năm 2015 với tốc độ tăng trưởng gần 45%. Techcombank cho biết, trong năm qua, ngân hàng tăng trưởng gắn liền với việc chú trọng chất lượng tín dụng và mở rộng khách hàng dựa trên những phân khúc mục tiêu, đặc biệt là phân khúc khách hàng có thu nhập khá trở lên và các doanh nghiệp lớn có nhu cầu sử dụng các giải pháp tài chính đa dạng. Theo báo cáo kết quả kinh doanh chưa kiểm toán năm 2015, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Techcombank đạt 2. 037 tỷ đồng, tăng 43,8% so với năm 2014. Đáng chú ý, thu nhập từ hoạt động dịch vụ và phí tăng 11,2% trong năm 2015 lên 1. 139 tỷ đồng, phản ánh định hướng của Techcombank ngày càng chú trọng nhiều hơn từ các dịch vụ gia tăng với các nguồn thu từ phí và các dịch vụ khác

Ngày 16/2, Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh năm 2015 với tốc độ tăng trưởng gần 45%.Techcombank cho biết, trong năm qua, ngân hàng tăng trưởng gắn liền với việc chú trọng chất lượng tín dụng và mở rộng khách hàng dựa trên những phân khúc mục tiêu, đặc biệt là phân khúc khách hàng có thu nhập khá trở lên và các doanh nghiệp lớn có nhu cầu sử dụng các giải pháp tài chính đa dạng.Theo báo cáo kết quả kinh doanh chưa kiểm toán năm 2015, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Techcombank đạt 2.037 tỷ đồng , tăng 43,8% so với năm 2014. Thu nhập lãi thuần tăng 22,8% so với năm 2014 nhờ tăng trưởng tín dụng đạt gần 30%. Đáng chú ý, thu nhập từ hoạt động dịch vụ và phí tăng 11,2% trong năm 2015 lên 1.139 tỷ đồng, phản ánh định hướng của Techcombank ngày càng chú trọng nhiều hơn từ các dịch vụ gia tăng với các nguồn thu từ phí và các dịch vụ khác. Tổng thu nhập tăng trong khi chi phí hoạt động tiếp tục được kiểm soát hợp lý và hiệu quả hoạt động cao hơn đã giúp tỷ lệ chi phí/thu nhập (C/I ratio) giảm năm thứ hai liên tiếp từ 47,2% trong năm 2014 xuống 39,5% trong năm 2015.
Tỷ suất lợi nhuận ròng trên tổng tài sản bình quân (ROA) và lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) lần lượt là 0,9% và 10,1%.Tổng tài sản của Techcombank tăng từ 175.902 tỷ đồng vào năm 2014 lên mức 192.009 tỷ đồng vào năm 2015, tương đương 9,2%. Huy động từ khách hàng tăng 8,0%, đạt 142.240 tỷ đồng trong khi đó dư nợ cho vay khách hàng là 111.626 tỷ đồng, tăng 31.318 tỷ đồng so với cuối năm 2014. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 14,7%, cao hơn nhiều so với mức an toàn 9,0% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.Nhờ các biện pháp quản trị rủi ro, tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2015 giảm xuống 1,67% từ 2,38% vào cuối năm 2014.Techcombank vẫn duy trì lợi thế là một trong các ngân hàng thương mại có cơ sở khách hàng và mạng lưới giao dịch lớn với 312 chi nhánh và phòng giao dịch, hơn 1.200 máy ATM và 1.600 điểm giao dịch phục vụ hơn 4 triệu khách hàng cá nhân, hơn 102.000 khách hàng doanh nghiệp.