Tín dụng trung dài hạn tăng đột biến trước tín hiệu hãm

Dự án Đảo Kim Cương sự an bình đến từng gia đình
Queen Pearl Marina Complex dự án đất nền dự án quy mô khu an ninh
Báo giá thi công nội thất ngân hàng chuyên nghiệp phong cách Nhật
. Tín dụng trung hạn và dài hạn tăng tới 31,4%, tăng trưởng tín dụng ngắn hạn 7%. “Trong bối cảnh khu vực doanh nghiệp tái cấu trúc mạnh mẽ sau giai đoạn khủng hoảng, cầu đối với nguồn vốn trung và dài hạn tăng cao để đáp ứng yêu cầu đầu tư dài hạn và đổi mới công nghệ”, báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đưa ra nhận định. Trong khi đó, ở một diễn biến mới, Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư 36 về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, với một điều chỉnh dự kiến gián tiếp hạn chế tăng trưởng tín dụng trung hạn và dài hạn. Cụ thể, dự thảo đã giảm mạnh giới hạn các tổ chức tín dụng được sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn các ngân hàng thương mại chỉ được sử dụng tối đa 40% thay vì được 60% trước đó; giới hạn đối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng giảm từ 60% xuống 40%; giới hạn đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng giảm rất mạnh, từ 200% xuống còn 80%; giới hạn đối với Ngân hàng Hợp tác xã cũng giảm từ 60% xuống còn 40%

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia vừa công bố báo cáo kinh tế vĩ mô tháng 1/2016. Trong đó, dữ liệu về tín dụng năm qua đề cập khá chi tiết.Cụ thể, theo báo cáo của Ủy ban, trong năm 2015, tín dụng đã tăng khá mạnh, vượt xa chỉ tiêu dự kiến đưa ra đầu năm.Cả năm 2015, tín dụng tăng 18%, nếu tính cả trái phiếu doanh nghiệp thì tăng trưởng tín dụng lên tới 19,3%, cao hơn nhiều so với kế hoạch đầu năm là từ 13%-15%.Điểm nổi bật trong tăng trưởng tín dụng năm 2015 là tín dụng trung hạn và dài hạn tăng đột biến so với mức tăng trưởng chung, cũng như so với tín dụng ngắn hạn. tín dụng trung hạn và dài hạn tăng tới 31,4%, tăng trưởng tín dụng ngắn hạn 7%.“Trong bối cảnh khu vực doanh nghiệp tái cấu trúc mạnh mẽ sau giai đoạn khủng hoảng, cầu đối với nguồn vốn trung và dài hạn tăng cao để đáp ứng yêu cầu đầu tư dài hạn và đổi mới công nghệ”, báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đưa ra nhận định.Trong khi đó, ở một diễn biến mới, Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư 36 về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, với một điều chỉnh dự kiến gián tiếp hạn chế tăng trưởng tín dụng trung hạn và dài hạn.Cụ thể, dự thảo đã giảm mạnh giới hạn các tổ chức tín dụng được sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn: các ngân hàng thương mại chỉ được sử dụng tối đa 40% thay vì được 60% trước đó; giới hạn đối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng giảm từ 60% xuống 40%; giới hạn đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng giảm rất mạnh, từ 200% xuống còn 80%; giới hạn đối với Ngân hàng Hợp tác xã cũng giảm từ 60% xuống còn 40%.Theo Ngân hàng Nhà nước, việc điều chỉnh tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn, dài hạn của từng khối theo lộ trình giảm dần nhằm đảm bảo phù hợp với định hướng hạn chế cấp tín dụng trung dài hạn, giảm rủi ro thanh khoản; giảm tập trung cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản (vì đây là lĩnh vực chủ yếu cho vay trung dài hạn).Ngoài những dữ liệu trên, báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cũng đề cập đến một diễn biến khác đáng chú ý trong dòng chảy tín dụng năm qua: “Chính sách lãi suất chênh lệch giữa đồng USD và VND đã phát huy tác dụng, tăng trưởng tín dụng ngoại tệ cả năm giảm -12,9% so với cùng kỳ 2014”.